Dario Pizzo - Karen D'Albundo, Brno Open 2012 - WDSF international open latin, 2. round - paso doble

go to top